Pierwsze zalążki turystyki biznesowej czy szeroko pojętych spotkań można dostrzec już przed naszą erą. W starożytnych cywilizacjach takich jak Mezopotamia, Chiny, Indie czy późniejszym Cesarstwie Rzymskim, spotkania osób powiązanych z polityką czy interesami były bardzo częstym zjawiskie

Krótka historia turystyki biznesowej 

Od zarania dziejów delegaci z innych osad i miast przybywali na miejsce spotkania w celu omówienia działań politycznych, interesów czy ewentualnych zaślubin władców ich królestw i cesarstw. Nierzadko ów spotkania wiązały się ze spożywaniem alkoholu oraz zabawami i ucztowaniem. Uważa się, że główną przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim ludzka potrzeba obcowania z innymi kulturami, stanowienia części jakiejś społeczności czy po prostu antropologiczna chęć kontaktu z drugą osobą.

W dzisiejszych czasach ze względu na coraz bardziej widoczne różnice kulturowe pomiędzy narodami i sposoby prowadzenia interesów pierwotna potrzeba nieco się zatarła. Z drugiej strony, przyciąga nas to, co nowe i nieznane przez co podróż do innego kraju w celach biznesowych nie jest już przykrym obowiązkiem. Do dzisiaj istnieją kultury, w których nie ma mowy o finalizacji umowy czy kontraktu bez wcześniejszej biesiady lub klasycznego spotkania.

Podróże służbowe czy turystyka biznesowa?

Samo pojęcie turystyki biznesowej, czy przemysłu spotkań wyklarowało się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to zaobserwowano znaczny przyrost wyjazdów zagranicznych w celach biznesowych połączonych ze zwiedzaniem destynacji, do której się wybierano.

Zmiany zachodzące w sposobie prowadzenia globalnych interesów spowodowały, że podróże między wschodem a zachodem stały się nieodzownym elementem życia wielu ludzi sukcesu. W związku z powyższym rynek turystyczny wyodrębnił tego typu wyjazdy jako osobną gałąź branży. Raczkująca jeszcze wtedy branża zaczęła tworzyć coraz to nowe pojęcia pokrewne, które w rzeczywistości były ze sobą ściśle powiązane. Jednym z nich było pojęcie branży M.I.C.E.

W skład pojęcia wchodzą cztery elementy, z których każdy dotyczy innego wycinka turystyki biznesowej:

„M” jak „Meetings” (z ang. Spotkania) – dotyczy m.in. spotkań w celach biznesowych oraz spotkań branżowych.

„I” jak „Incentive” (z ang. Zachęta) – opisuje wyjazdy mające na celu motywację pracowników, integrację wewnątrz zespołu lub podziękowanie za lojalność swoim klientom.

„C” jak „Conference” (z ang. Konferencja) – interpretowany jako organizacja konferencji związanych z daną branżą, społecznością lub firmą.

„E” jak „Events” (z ang. Wydarzenia) – najprostszy i najbardziej szeroko pojęty element. Do wydarzeń możemy zaliczyć np. jubileusz firmy, galę rozdania nagród czy podsumowanie roku w danej branży.